تبلیغات
فروغ ولایت - فتنه88 را از یادمان نبرند....

من انقلابیم و حرف را صریح و صادقانه میگویم

فتنه88 را از یادمان نبرند....
طبقه بندی: ولایت(تبیین دیدگاه های حضرت امام خامنه ای -حفظه الله تعالی)، | نظرات : نظر

قبل از این که به گزیده بیانات حضرت آقا(حفظه الله تعالی) بپردازم ذکر این نکته را خالی از لطف نه بلکه وظیفه میدانم که حضرت  ایشان بعد از گذشت چهار سال از فتنه 88  تقریبا در تمام بیاناتشان به تحلیل زوایای این حادثه می پردازند  واین را بگذاریم به حساب خوش خیالی ما بچه حزب اللهی ها!!!!!! واصرار بعضی به پاک کردن این حادثه از ذهن ها وتبرئه عاملان اصلی آن ؟؟؟؟؟..... خطر را جدی بگیریم......

 در سال ۸۸ بعضى خطاى بزرگى را مرتكب شدند، كشور را در لبهى یك چنین پرتگاهى قراردادند، یك مشكل اینچنینى را براى كشور تدارك دیدند؛ اما بحمدالله خداى متعال كمك كرد، ملت توانست از این مشكل عبور كند.92/4/30

نكتهاى كه در این زمینه وجود دارد، مسئلهى تعامل با دنیا است؛ كه این روزها زیاد هم گفته میشود. ما معتقد به تعامل با دنیا هستیم. در تعامل با دنیا، باید طرف مقابل را شناخت؛ اگر نشناسیم، پشت پا خواهیم خورد. پروندهى خصوم خودمان را فراموش نكنیمممكن است انسان یك وقتى سابقهاى را به رو نیاورد؛ اشكالى ندارد. شما یك وقتى با یك شخصى مواجهاید، میخواهید یك كارى را انجام دهید، یك سابقهاى هم از او دارید، مصلحت نمیدانید به رو بیاورید؛ این اشكالى ندارد، اما این سابقه یادتان نرود؛ اگر یادتان رفت، پشت پا خواهید خورد، ضربه خواهید خورد.

 آمریكائىها میگویند ما میخواهیم با ایران مذاكره كنیم. خب، سالها است كه میگویند میخواهیم مذاكره كنیم؛ این یك فرصتى نیست كه براى ما بهوجود آوردند. من اول سال گفتم كه خوشبین نیستم. ...چون تجربهى من این را نشان میدهد. آمریكائىها، هم غیرقابل اعتمادند، هم غیر منطقىاند، هم در برخوردشان صادق نیستند. این چهار ماهى هم كه از آن صحبت ما گذشت، همین را تأیید كرد؛ موضعگیرىهاى مسئولان و دولتمردان آمریكا نشان داد كه همین مطلبى كه ما گفتیم - كه گفتیم خوشبین نیستیم - درست است؛ خود آنها عملاً این را تأیید كردند. انگلیسها هم یك جور دیگر، دیگران هم یك جور دیگر.تعامل با دنیا هیچ ایرادى ندارد، ما از اول هم اهل تعامل با دنیا بودیم؛ منتها در تعامل، طرف

 مقابل را باید شناخت؛ شگردهاى او را باید دانست؛ هدفهاى اساسى و كلان را باید در مدّنظر داشت. ممكن است دشمنى سر راه شما را بگیرد، بگوید از اینجا نباید جلو بروید. سازش با او به این صورت نیست كه شما قبول كنید، برگردید؛ هنر این است كه شما كارى كنید كه راهتان را ادامه دهید، او هم مانع كار شما نشود؛ والّا اگر چنانچه توافق و تفاهم به این معنا بود كه او بگوید شما باید از این راه برگردید، شما هم بگوئید خیلى خوب، این كه خسارت است30/4/92

 

من خواهش میكنم اگر چنانچه مسائل سال ۸۸ را مطرح میكنید، مسئلهى اصلى و عمده را در این قضایا مورد نظر و در مدّ نگاهتان قرار دهید؛ آن مسئلهى اصلى این است كه یك جماعتى در مقابل جریان قانونى كشور، به شكل غیر قانونى و به شكل غیر نجیبانه ایستادگى كردند و به كشور لطمه و ضربه وارد كردند؛ این را چرا فراموش میكنید؟ البته

ممكن است در گوشه و كنار یك حادثهى بزرگ زد و خوردهائى انجام بگیرد كه انسان نتواند ظالم را از مظلوم تشخیص دهد؛ یا یك نفر در موردى ظالم، در موردى مظلوم باشد؛ این كاملاً امكانپذیر است؛ اما در این قضایا، مسئلهى اصلى گم نشود. خب، در انتخابات سال ۸۸، آن كسانى كه فكر میكردند در انتخابات تقلب شده، چرا براى مواجههى با تقلب،اردوكشى خیابانى كردند؟ چرا این را جواب نمیدهند؟ صد بار ما سؤال كردیم؛ نه در مجامع عمومى، نخیر، به شكلى كه قابل جواب دادن بوده؛ اما جواب ندارند. خب، چرا عذرخواهى نمیكنند؟ در جلسات خصوصى میگویند ما اعتراف میكنیم كه تقلب اتفاق نیفتاده بود. خب، اگر تقلب اتفاق نیفتاده بود، چرا كشور را دچار این ضایعات كردید؟ چرا براى كشور هزینه درست كردید؟ اگر خداى متعال به این ملت كمك نمیكرد، گروههاى مردم به جان هم مىافتادند، میدانید چه اتفاقى مىافتاد؟ مىبینید امروز در كشورهاى منطقه، آنجاهائى كه گروههاى مردم مقابل هم قرار میگیرند، چه اتفاقى دارد مىافتد؟ كشور را لب یك چنین پرتگاهى بردند؛ خداوند نگذاشت، ملت هم بصیرت بهخرج دادند. در قضایاى سال ۸۸، این مسئلهى اصلى است؛ این را چرا فراموش میكنید؟ دربارهى حادثهى سال ۷۸ هم ما حرف

زیاد داریم؛ آن هم داستان دیگرى است. 6/5/92

آرمانهاى نظام اسلامى - كه در حقیقت آرمانهاى اسلامى است - یك منظومهاى است، یك مجموعهاى است، مراتب مختلفى هم دارد؛ بعضى از اینها اهداف غائىتر و نهائىترند،

بعضىها اهداف كوتاهمدتند، اما جزو آرمانهایند؛ همهى اینها را باید دنبال كد. 6/5/92

اسلام همچنین در پى ایجاد جامعهى معنوى است. در نظام اسلامى، جامعه، هم عادلانه اداره میشود، هم در درون خود جامعهى عادلى است، هم جامعهى پیشرفته است، هم جامعهى معنوى است؛ یعنى از معنویت سیراب است، برخوردار است؛ معنویتى كه موجب میشود انسان اهداف حقیر مادى و شهوات روزمرهى زندگى را اهداف بلند خود نشمارد؛

هدفهاى والاترى، هدفهاى بالاترى براى او مطرح باشد؛ ارتباط آحاد انسان، ارتباط دلها با خدا، محفوظ باشد؛ این جامعهى مورد نظر اسلام است. خب، این شد یك آرمان. 6/5/92

اینكه ما میگوئیم بصیرت، به خاطر این است. یكى از كاركردهاى بصیرت همین است كه انسان واقعیتها را آنچنان كه هست، ببیند. در تبلیغات گاهى یك واقعیتى را از آنچه كه هست، چندین برابر بزرگتر نشان میدهند؛ در حالى كه بعضى از واقعیتهاى دیگر را اصلاً نشان نمیدهند. 6/5/92

هرگز نباید در هیچ شرائطى احساس انفعال و بنبست كند. یعنى نباید از آرمانخواهى دست برداشت؛ نه در هنگام پیروزىهاى شیرین، نه در هنگام هزیمتهاى تلخ. 6/5/92

 رییس جمهور منتخب باید معنا و مفهوم مورد نظر خود از اعتدال را تبیین کند. 6/5/92

پروردگارا! ما را از جهنمى كه خودمان براى خودمان برافروزیم، نجات بده. 30/4/92

 پروردگارا! ما را به عمل خیر و عمل صالح راهنمائى بفرما30/4/92

 


ادامه مطلب...
نویسنده : ا ظ
تاریخ : چهارشنبه 9 مرداد 1392
زمان : 01:16 ب.ظ


مرجع دریافت ابزار و قالب وبلاگ
Design By : Ashoora.ir


کل بازدید:
بازدید امروز:
بازدید این ماه:
تعداد نویسندگان:
تعداد کل پست ها:
آخرین بروز رسانی:

دانشنامه عاشورا

روزشمار محرم عاشورا


پایگاه جامع عاشورا